Въпросът, колко често да актуализирате сайта е един от най-често задаваните. Всъщност, препоръките за популяризиране на уебсайтове, винаги изискват често актуализиране на сайта. Причината за подобни съвети е възможността за бързо израстване позициите на сайта.

Честота на актуализиране на сайта

Ако често актуализирате сайта, но няма ръст в позицията, то правите нещо нередно.

Търсачките оценяват актуализираното (прясно) съдържание по различен начин. Има изградена и развита през годините практика как да действаме.

  1. Дата за създаване на съдържанието (страница)

Роботите разглеждат основно датата, на която е създадено съдържанието (страницата). Такава дата има във всички новини.

Ето защо, на първо място, трябва да проверите правилността на датата за новините. В краен случай, може ръчно да промените датата с по-късна.

Датата на новините също е изключително важна, защото дава яснота на реалния посетител, колко следите сайта.

  1. Мащабът на страницата се променя

Ако сте променили, два от двадесет параграфа, търсачката няма да прецени, вашата страница за актуализирана. Промените трябва да засегнат повече от половината текст на страницата.

Търсачките придават по-голямо значение на промяната критично (най-важното) съдържание. По тази причина размяната на снимки, смяната на заглавия на страници или описания е безсмислена. Това е обща информация. Основното съдържание трябва да бъде променено.

  1. Честотата на промените в страницата

Колкото по-често мащабирате текста на страницата, толкова по-добре. Прекаляването тук е невъзможно. Според данни е идеално, ако „рециклирате“ страниците на сайта всеки месец. Ако променяте съдържанието на страниците на всеки два до три месеца или по-малко, то това е много лошо.

Актуализирано съдържание в сайт

  1. Броят на променените страници в сайта

Преди говорихме за отделни страници, но търсачките, в допълнение към страниците се оценяват степента на новост на целия сайт. Ако вашият сайт се състои от 100 страници и всяка седмица променяте едни и същи три страници, тогава вашият сайт няма да се счита за нов. С други думи, на всеки шест месеца всички страници на вашия сайт трябва да се променят.

Обърнете внимание на броя новите страници във вашия сайт. Ще е добре, ако създавате 2-3 нови страници всеки месец. Това може да са прегледи на нови клиенти, добавяне на нови продукти и т.н. Ако през годината броят на страниците на вашия сайт нарасне с 30%, то значи правите правилно нещата.

  1. Вътрешно свързване на свежи страници

Вътрешното свързване е полезно, защото с него поставяте връзки от пресни страници към по-стари. По този начин ги повишавате в класацията.

И накрая, отбелязвам, че всички тези правила трябва да се спазват не количествено, а качествено.

Само качествено съдържание може да ви издигне при търсене и да доведе клиенти. За това от полза ще са ви услугите на екипа от VirtualAssistans.com.