Вековните чинари (Заградските чинари) се намират в дясно от пътя гр. Гоце Делчев – с. Марчево (община Гърмен) в Гоцеделчевската котловина, на 0,5 км. асфалтов път, западно от с. Гърмен, в Заграде (понастоящем квартал на Гърмен). 

Заградските чинари са двете най-атрактивни вековни дървета в района. Те са на възраст над 600 г. и са обявени за защитени през 1968 г. заради възрастта, размерите и изключителната си красота.

На 09.03.2011 г. един от чинарите спечели второ място в конкурса „Европейско дърво на годината. В тази категория участват дървета от Румъния, Унгария, Чехия и Словакия. Гласуването за избор на победител е извършвано по интернет.

Няма по-стар и мъдър от чинара, казват в Гърмен. Това исполинско дърво пази шествековна история. 

Столетия под неговата корона са се случвали най-важни за селото събития.

Чинарът е висок 24 метра, а обиколката му е цели 11.

Стигнал е до европейския конкурс благодарение на номинация, направена от 17-годишната Мария Софтова.

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Уникалнната тракийска колесница в село Караново