Дуранкулашкото езеро


Дуранкулашкото езеро е познато още като Дуранкулашко блато и е защитена местност, намираща се на 15 километра северно от град Шабла и на около 5 километра от границата на България и Румъния.

Любопитно е да споменем, че езерото е сред най-добре запазените крайбрежни влажни зони в България. От международно значение е опазването на повече от 250 вида ендемични, редки и защитени от изчезване растения и животни, които се срещат на територията на местността.

В Дуранкулашкото езеро са регистрирани 12 вида бозайници, 23 вида риби, 7 вида земноводни и 5 вида влечуги. Езерото е единственото доказано досега находище в България за съхраняване на див шаран.

Най-голяма е важността на Дуранкулашкото езеро за опазването на птиците. Оттук минава прелетният път Via Pontica, което го превръща в подходяща дестинация за орнитоложки туризъм. В района на защитената местност са регистрирани 256 вида птици, като 92 вида от тях са гнездящи. В езерото гнездят малкият воден бик (Ixobrychus minutus), черночела сврачка (Lanius minor), белоока потапница (Aythya nyroca), морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus) и др.
Дуранкулашкото езеро е обявено за Рамскарски обект заради зимуващите популации на три вида водолюбиви птици – голяма белочела гъска, червеногуша гъска и зеленоглава гъска и численостите на малкия корморан и розовия пеликан.
Ако сте турист, или просто любопитен изследовател, решил да изследва всяко кътче на страната ни, то задължително трябва да посетите Дуранкулашко езеро.
Местността се охранява, но достъпът е свободен, не е нужно да плащате суми за вход. Важно е да знаете, че има правила, които трява да се спазват, когато посетите този райски оазис.