ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИЯ КОННИК бе открито днес при
разкопките на форума на Хераклея Синтика край с. Рупите, Петричко. Става дума за глазирана теракота от III в., частично запазена. „Макар и много рядко, Херосът е представян с броня, замахващ с копие в дясната ръка. Днес от очите са останали само празни дупки, но самият факт, че някога са били инкрустирани, говори за специално отношение – досега не сме намирали такава теракота тук, на Хераклея
Синтика“, коментира ръководителят на разкопките доц. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН).
Херосът е най-масовото култово изображение в римска Тракия – полубожество, свързвало света на живите с този на мъртвите. 

МРАМОРНО ТОРСО ИЛИ ЦЯЛА СТАТУЯ? Според ръководителя на разкопките в Хераклея Синтика доц. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) днешната находка от обекта е горна половина на женска статуя, моделирана от талантлив скулптор. Липсват и главата, и ръцете, но и така може да се каже, че е изработена около началото на новата ера, а след това е преизползвана като строителен материал в по-късна сграда на градския акропол.Някои следи по запазената част от тялото подсказват, че изобразената жена вероятно е държала характерен атрибут в дясната ръка. Това и фактът, че е намерена на акропола – средоточие на различни светилища, навеждат на мисълта, че става дума за почитана в Хераклея Синтика богиня.

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Как да се справим с депресията? - 5 съвета, които да приложите