Стриктното спазване на позицията на коуча е ключът към успешната сесия с него, която може да помогне на клиента да развие нови умения и да изгради успешна стратегия за постигане на желаните резултати.

Все по-често коучингът се използва за развитие на професионални умения. Толкова често, че някои хора са разработили стереотип, че коучингът е почти същият като консултирането.

Коучингът не е консултация

В широкия си смисъл консултацията е нещо, което е свързано изключително с бизнеса.

В същото време следва да се помни, че консултирането е обичайната консултация, преименувана по западен начин с цел преопаковане и съответни маркетингови ползи.

Консултирането е тема за по-задълбочено проучване и заслужава отделна статия.

За по -ясно разбиране на разликата между консултиране и коучинг, ето някои обяснения. Има три вида консултации:

-Методологически. Когато на клиент е дадена методология и той я прилага сам

-Когато клиентът прилага методология под строгото ръководство на специалист.

– Когато специалист сам прилага методика за клиент.

За да разберете, че коучингът е напълно различен, можете да сравните треньор с бягащ треньор:

Може ли спортист самостоятелно да въведе техники за бягане на дълги или къси разстояния? Очевидно може, но треньорът винаги трябва да е там и да насочва всички усилия на спортиста към онези елементи в тичането, които не се получават така, както биха искали.

Може ли предварително планирана методология да бъде успешно приложена за спортист бегач? Очевидно е, че да, но задачата на треньора е да разбере състоянието на спортиста, да избере най -добрия вариант за обучение за този конкретен човек и по този начин да разкрие неговия потенциал.

Може ли треньорът да тича по време на състезанието вместо съствезателя? Очевидно не.

Това е класически пример за разбиране на коучинга – коучътт действа като спортен треньор.

За да се изясни разликата между консултиране и традиционно коучинг, това срванение може да мине за напълно приемливо.