СПОДЕЛИ

За запазване на час и проверяване на работното време, както и за други нотариални услуги, моля позвънете на телефон  056 841 444 на Нотариус Надежда Маркова, която любезно и в най-кратки срокове ще обработи документите Ви.

Ако имате нужда от нотариално заверяване на услуги, пълномощни, документи за пътуване в чужбина, пакет от документи за прехвърляне на имот, движим или недвижим или друг тип документи, то нотариус Маркова е добро решение, стига да се намирате в град Бургас.

Нотариусите в Бургас са много, но е добре да потърсите съдействие, отзив, мнение и препоръки за най-добрият, за нотариусът, който има готовност да подготви в кратки срокове документите.

Нотариус Маркова предлага следните услуги:

Сделки с недвижими имоти

Сделки с МПС

Пълномощни

Договори

Завещания

Преписи на документи

Декларации

Други нотариални услуги и удостоверявания

Високото качество на извършване на услугите е гарантирано, така че място за съмнение, няма. За запазване на час и проверяване на работното време, както и за други нотариални услуги, можете да позвъните на тел.: 056 841 444. Доверете се на нотариус Бургас Надежда Маркова за вашата собственост!

Екипът на Шарена Черга горещо препоръчва нотариус Маркова, поради редица причини, но по-горе видяхте основните такива.

Без значение каква сделка Ви предстои, то тя трябва да бъде узаконена, а именно нотариусът е представителят на държавата, който може да стори това.

Ако имате специфичен казус, то нотариусът, който сте избрали, трябва да Ви съдейства, информирайки Ви за различни утежняващи условия, засягащи дадени имоти, така наречените „тежести“, т.е.  препоръчително е вашият нотариус да ви подскаже за тях. Това не е в неговите задължения по изповядването на сделки, но съветвайки ви за една подобна проверка, то вече можете да му окажете необходимото доверие, тъй като постъпката му е признак за висок професионализъм. Ако търсите такъв, нотариус Маркова, оперираща на територията на Бургас ще бъде най-добрият ви избор!

За финал споделяме с Вас и един от отзивите на настоящи клиенти: „Отлично обслужване от изключителни професионалисти! В нотариалната кантора се минава лесно и бързо, а юристите там са с огромно количество от знания и практически опит!“