За получаване да качествено оране е важно тракторът и плуга да се настроят правилно.

С помощта на специалистите по високо ефективни плугове MASS ще разберете как да настроите прикачения си инвентар, за да извлечете максимума от него.

Настройки на трактора

За да се използва оптимално плугът, трябва първо да се настрои трактора. Важно е тези  настройки да са еднакви и от двете страни.

Предните и задните му гуми са изключително важни. С тяхна помощ се контролира ширината на предната бразда на плуга. Проверява се дали вътрешното отстояние на задните гуми е в лимитите изисквани от плуга. Необходимо е разстоянието между предните гуми да е между 0см и 10см по-голямо от колкото на задните. Това ще осигури равномерна права бразда.

Налягането на гумите се проверява. То трябва да е еднакво и на двете задни, като това важи и за двете предни. Важно е налягането да е съобразено с изискванията на конкретния прикачен инвентар, с който ще се използва. Това ще осигури добрата стабилност и сцепление на трактора по време на работа. Ако има разминаване в налягането на гумите тракторът и плуга ще се наклонят, което ще се отрази на качеството на извършеното оране.

Необходимо е рамената на навесната система на трактора да се нагласят на еднаква височина. Най-лесният и бърз начин това да се направи е чрез измерването на дължината им.

След успешното настройване на трактора за работа, трябва да се настрои плуга.

Настройки на плуга

Някои от настройките на плуговете се правят преди да се започне работа с него.

Първо, се проверява дали напреченият вал е разположен перпендикулярно на центалния. Тракторът и прикаченият инвентар са свързани с триточкова навесна система. За да се подсигури правилното следване на плуга спрямо МПСто, е важно напречния вал да е с правилната дължина. Долното навесно рамо трябва да пресича трактора с предната му ос. Ако напречния вал е прекалено къс повдигащите рамена ще са почти паралелни. Това ще попречи на плуга да следва правилно трактора и ще се клати при движение.

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Грижа за тялото с натурални продукти Herbis

След тези настройки плугат може да се прекачи към трактора.

При луговете със защита (auto reset) тя се настройва на 70см. Това се определя чрез измерване на разстоянието между двата щифта, които го крепят. При нужда може да се използва гаечен ключ, за да се настрои.

За да се постигне добро разораване скимерите е необходимо да се настроят за определена дълбочина. В зависимост от почвата, стандартната дълбочина е между 2см и 5см. Важно е всички скимери да са настроени еднакво.

Доброто изораване на нивата изисква и настройка на дисковия нож. Той трябва да е между 1см и 2см по-широко от пълзеца. В зависимост от почвените условия, максималната му дълбочина на работа трябва да е между 4см и 10см. Дискът се настройва да работи на половината на работната дълбочина на плуговете.

С това приключва подготовката на земеделската техника за работа, но има допълнителни настройки, които се правят по време на оране, за да се получи добра бразда.

Настройки в движение

След като сме настроили трактора и прикачения инвентар, трябва да проверим дали те са добре направени.

Първо, се проверява дълбочината, на която работи плуга. За целта се разорават 10-15 метра от нивата и се проверява колко дълбоко е разорано. При нужда от пренастройване на дълбочината, селскостопанската техника трябва да се повдигне.

Добре е да се уверим, че и двете страни са настроени еднакво.

След това, се разорава още няколко метра и се проверява дали предната и задната част на плуга работят на еднаква дълбочина. Ако горната връзка е къса, първата бразда ще е прекалено дълбока, а ако е дълга – прекалено плита. С правилните настройки всички тела ще разорават на еднаква дълбочина.

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Благоевград по време на бедствено положение, заради Covid-19 - коронавируса

Горната връзка винаги трябва да е свързана по-високо на трактора, отколкото на прикачения инвентар.

Проверката дали плуга работи равномерно става като се заставане зад прикачения инвентар и се уверим, че краката на плуга са на 90 градуса спрямо земята. Ако селскостопанската техника е наклонена прекалено много в едната или друга посока, разораването ще стане прекалено дълбоко или прекалено плитко, в зависимост от посоката. С правилните настройки всички тела ще имат еднаква дълбочина на работа.

След извършването на тези настройки плугат е готов да направи качествено оране на нивата.