Ако се намирате в град София и съвсем скоро Ви предстои отваряне на фирма, то тогава ще Ви трябва счетоводител. Ако се очаква обемът на работа да е по-натоварен, то тогава вместо счетоводител е по-удачно да се насочите към счетоводна къща.

Ние Ви препоръчваме счетоводна къща МКАФинанс София, тъй като тя разполага с опитни счетоводители, експерти, които имат опит, познания и мотивация за работа.

Счетоводството представлява събиране и систематизиране на данни за финансовото състояние на фирмата, изготвяне на финансови отчети въз основа на тази информация. Счетоводството отразява всички финансови операции на фирмата – например колко пари е получила и колко е похарчила.

Съгласно закона всяка компания, регистрирана в България, е длъжна да поддържа счетоводна документация. Лидерите на компанията са пряко отговорни за това. Следователно собствениците на всеки бизнес и мениджърите трябва да разбират основите на счетоводството. Естествено, не липсват фирми, които назначават и счетоводен отдел, но дали това е по-изгодно, или варианта да се обърнете към счетоводна къща, ние смятаме, че второто е по-удачно, но всичко зависи от личните предпочитания на управителят.

Какво се отразява в счетоводството: счетоводни обекти


Както дефинирахме по-горе, счетоводството е процес на събиране, документиране и систематизиране на информация за финансовото състояние на фирмата. Информацията, за която се събира, се нарича обект на счетоводство.

Счетоводните позиции включват:

Факти за икономическата дейност на фирмата. Например транзакции или операции, които засягат финансовите резултати на компанията.
Активите са собственост и имуществени права на компания, от които могат да бъдат получени икономически ползи. Това, например, недвижими имоти, непродадени стоки, машини и оборудване, пари в брой. В активите се включват и дългове на купувачи и доставчици.
Пасивите са дългове на фирмата. Например заеми, дългове към доставчици или аванси, получени от купувачи.
Източниците на финансиране са парите, които компанията използва за своята работа. Например уставен капитал, получена печалба, амортизация, пари от продажба на имущество.
Приходите са парите или богатството, които една компания печели.
Разходи – пари или материални ценности, които компанията е изразходвала за работата си. Това са например средства за плащане на наем и данъци, за заплати, за закупуване на стоки или материали.

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Магията на Жеравна – кътче от истинска България

И така, ако се наложи да ползвате счетоводни услуги, то можете да се свържете с представител на счетоводната къща, посочена по-горе.