Мегалитното светилище Купена

Природна забележителност Купена – Момина клисура

В южната част на пролома Момина клисура, на около километър на юг от разклона за село Буково, река Места образува неголямо долинно разширение, което е дълго малко над 2 километра, а широчината му достига 550 метра. Формата му, поради особеностите на релефа, наподобява дъга, обърната на запад с изпъкналата си част. В това място от североизток и изток към коритото на реката се спуска рид – крайна издънка на Дъбрашкия дял на Родопите, който разделя дълбоко врязаните в планинската гръд долове Буковско дере – от северозапад, и Коловица – от югоизток. Поради невъзможността да го преодолее, Места го заобикаля от запад, образувайки малко поле, което носи името Буковска лъка и попада в землището на село Буково.

В неговия северен край, на метри от шосето, свързващо Гоцеделчевската и Разложката котловини (републикански път II-19), до крайпътния хан „Двете лъвчета“, в самото речно легло, се издига огромна скала, която местното население нарича Купена. Тя е останка от някогашна скална преграда, изградена от гранит и конгломерати, която Места прорязва, пробивайки си път през тясната клисура. Със заповед № 1187 от 19.04.1976 година на Министерството на горите и опазване на природната среда, обнародвана в Държавен вестник (брой 44 от 1976 година), районът около нея е обявен за защитена местност – природна забележителност с площ 0,1 хектара.

Интересната форма на скалата предизвиква най-различни асоциации в човешкото въображение. Едни я оприличават на гигантска обувка, други на мечка, трети виждат в нея човешки силует. От няколко години се заговори, че мястото е и силна енергийна точка.

До недалечното минало Купена се свързва и с култа към бог Перун. Вярва се, че скалата е самото божество, затънало някога до раменете в речните пясъци. Най-старото (записано през 1921 година) предание, свързано със скалата и Перуновия култ, открих в статия от 1966 година, с автор родения в град Банско Константин Хаджирадонов – един от известените планинари и етнографи на Родопите. По това предание, бог Перун е украсил скалата с петте си знакови символа – звезда, кръст, мълния, кръг и полумесец. Тези символи са били издълбани в скалата и символизират силите на природата и космоса, които Перун контролира.

Според друго предание, купената скала е била мястото, където богинята Devana е водила своите танци. Devana е богиня на войната, лова и плодородието и е част от славянската митология.

Купената скала е дълбоко вкоренена в културното и историческо наследство на Родопите и е едно от любимите места за посещение на туристи и любители на природата. В района на Купената скала има и други природни забележителности, като водопадите в Момина клисура и Буковско дере, които също привличат много посетители.