Симитлия 2020 – изданието се проведе в два дни, имаше и международно участие