СПОДЕЛИ

Много добре знаете, че всеки отрасъл в България си има своите спецификации. Така и туристическия сектор, когато се касае за счетоводство, си има своите специфики.

Ако търсите счетоводство от опитни експерти и сте управител на туристическа компания, то Ви препоръчваме да поискате оферта от La Account LTD.

Особености на счетоводството и данъчното счетоводство в туристическите агенции

Туроператорът може да бъде само юридическо лице и туристическите агенти имат право да извършват дейността си не само като предприятие, но и в статута на индивидуален предприемач. Разликите между тези двама участници в туристическия бизнес са, че агентът се занимава само с продажба на готови туристически продукти, докато операторът има по-широк кръг правомощия: от създаването на туристически продукт до продажбата му на крайните потребители.

ВАЖНО! При сключване на сделки, туристически агент в договорната документация задължително предписва информация за прекия изпълнител на работата по туристическия продукт, който се продава – това е туроператорът. Туристическите компании в своята дейност използват формата на туристически пакети.

организиране на отдих за физически лица в рамките на вътрешния туризъм; входящ и изходящ туризъм; дейности на туристически агенции; екскурзионна услуга.

Въпрос: Как се разглежда покупката на туристически ваучер за служител? Какви са данъчните последици от това?

Това са често задавани въпроси, на които счетоводители, които имат опит и познания могат да Ви отговорят.

Ако сте решили тепърва да отваряте туристически обект, и Ви трябва счетоводител, то можете да позвъните на телефон: +359 886 84 73 16

За туристическите агенции най-удобна е опростената система за данъчно облагане. Фирмите имат избор между два обекта на данъчно облагане: на принципа на приемане на базата под формата на всички доходи или чрез прилагане на данъчната ставка върху печалбите. Във втория случай, за разходите, взети предвид при изчислението, е необходимо да се изготви пълен списък на подкрепящата документация, включително сертификати и формуляри, което ви позволява да видите икономическата целесъобразност на извършената операция.