СПОДЕЛИ

Днес ще ги поговорим за една изключително интригуваща сфера на професионално развитие, а именно – разследващата журналистика. Какво я различава от дейността на страндартната такава и защо за разследващия журналист е немислимо да практикува дейността си без диктофон например, вижте по-долу.

Започваме с това, че разследващата журналистика често набляга на теми, които интересуват обществеността, но обикновено се налага дълго и щателно проследяване на историята, стояща зад тях, и водеща до едно или друго развитие на дадена ситуация. Разследващите журналисти често се ангажират с изследване на въпроси, свързани с редица незаконни практики, престъпни дейности, както и с теми, касаещи любопитни и многопластови истории. Често се налага на един разследващ журналист да прекара дълго време в проучване на множество документи и разкази на очевидци и запознати с материята, за да се позове по-късно на тях, следва да документира комуникацията си посредством диктофон.

Интервютата са основна част от разследващата журналистика. Често разковничето и разплитането на дадена история се осъществява именно чрез провеждане на множество разговори. Журналистът следва да използва тази комуникация като доказателство за изводите, до които е стигнал в хода на своите разследвания и проучвания. Ето защо няма да срещнете разследващ журналист, който да не е оборудван с диктофен, аудио рекордер, подслушвател или друг тип записваща техника.

Диктофоните са идеални за целта и са изключително удобни, тъй като са компактни по размери, което ги прави лесно преносими. Често осигуряват перфектно качество на звука и направения запис, както и достатъчно място за съхранение, на което да се запазват множество разговори и интервюта. Голяма част от диктофоните са в състояние да прекарат часове в непрекъсната работа, тъй като са снабдени с издръжливи батерии, даващи възможност на всеки разследващ журналист да провежда наистина дълги комуникации. Освен интервюта с помощта на диктофон, журналистите прибягват и до още множество методи по пътя към разкриването на даден казус – те анализират документи и вече направени записи, проследяват базите данни в публични и общодостъпни архиви, разследват редица правни въпроси и положения, както и социални такива. Изграждането на качествено и пълно разследване не би могло да се осъществи без всички гореспоменати методи на работа. И, все пак, най-силна доказателствена част имат именно проведените интервюта и разговори – а какъв по-удобен и сигурен начин за това от записването им с диктофон? Така журналистът има възможността да ги достъпва по всяко време и да ги използва при изграждането на доклада от своето разследване.

 

Динамична и интересна, тази професия изисква информираност, смелост, любопитство, социална ангажираност и необходимата техника, за да се доведе едно проучване до задоволитен изход.