СПОДЕЛИ

Св. Харалампий – „Огнен“ кръст от мед

Всеки, който иска да има мед за цяр или просто благословен, го носи в църквата и свещеникът чете молитва.

Снимки: Dzhunev Photography