Ако сте в близост до София и искате да направите дарение, то това е чудесно решение.

Строителството започва с 480 лв. От самото начало и до днес домът се издържа и оборудва само с помощи и дарения. От държавни и от църковни институции не са търсени помощи. За повече от 20 години през приюта са минали над 900 души, които са намерили подслон, топла храна и облекло. Тук нуждаещите се живеят, докато се устроят. Понастоящем (Ноември 2016 г.) в домовете в с. Нови хан и с. Якимово живеят 310 души, от които 170 деца (от бебета, родени в дома, до 18 годишна възраст). По-малките деца ходят на детска градина, а по-големите – на училище в с.Нови хан, с. Якимово (до 8-ми клас) гр. София (гимназии) и в Софийска духовна семинария. Бебетата се гледат в самия дом от майки. Освен в дома в с. Нови Хан част от семействата са настанени в колонията от фамилни къщите в с. Якимово, област Монтана. Отец Иван от Нови Хан превърна помощта за хора, останали без дом и подкрепа в своя кауза. През годините в дома в с. Нови Хан подслон и убежище са намерили над 900 съдби. Към началото на март 2013 г. „семейството на отец Иван“ включва над 200 човека, 110 от които са деца. За да им помогне да вземат живота си в ръце отец Иван започва да изгражда колония от фамилни къщи в монтанското село Якимово. Стремежът на отец Иван е да осигури на хората в Якимово не просто временен подслон, а истински домове, както и да ги обучи сами да се грижат за препитанието си като обработват дворовете и наличната земеделска земя.

Как се стига до домът за сираци?

С кола излезте от София по Цариградско шосе, по магистрала „Тракия“ посока за Пловдив. и завийте по отбивката за Нови хан и Елин Пелин. Като влезете в с. Нови хан, при паметника-самолет следвайте пътя леко надясно. След центъра има мост над рекичката, след моста завийте наляво по втората пряка и тя ще ви отведе до църквата, манастира и дома.