Калиманци или Калиманските езера, известни още като Калиманския язовир, са очарователно място, разположено в източната част на Северна Македония, в подножието на Осоговските планини. Това изкуствено езеро не само предлага спиращи дъха гледки, но също така играе жизненоважна роля в напояването на обширни земеделски площи в региона. В тази изчерпателна статия ще разгледаме историята, географията, екологията и значението на това уникално водно тяло, което свързва Изтока и Запада на Северна Македония.

История

Язовирът Калиманци е построен през 1969 г., за да контролира наводненията, да осигури надежден източник на питейна вода и да улесни напояването на околните земеделски земи. Строителството на язовира включва изграждането на бент с глинено ядро ​​с височина 92 метра и дължина 240 метра, който може да съхранява до 127 милиона кубични метра вода. Язовирът е свързан чрез два основни канала: десният канал е дълъг 98 километра и транспортира вода до Овче поле, докато левият канал е дълъг 36 километра и доставя вода до Кочанско поле.

География

Разположено в живописния район на Истибанската клисура, езерото Калиманци обхваща площ от 4,23 квадратни километра и се простира на 14 километра от изток на запад. Най-голямата му дълбочина достига 80 метра, а бреговата му линия е впечатляващите 40,5 километра – по-дълга дори от бреговата линия на Дойранското езеро. Езерото е заобиколено от красиви пейзажи, включително гори, пасища и малки села, създавайки идеална среда за различни видове флора и фауна. Сред забележителностите на езерото е остров Калата, единственият остров в Източна Северна Македония, разположен в западната част на езерото.

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Уникалното село Бистрица, Благоевградско

Флора и фауна

Разнообразната екосистема около езерото Калиманци поддържа богата гама от растителни и животински видове. Сладководните води на езерото осигуряват местообитание за различни водни растения, риби и безгръбначни. Районът около езерото е дом на различни видове птици, включително корморани, чапли и диви патици. Околните гори са обитавани от сърни, лисици, вълци и различни видове птици, като кълвачи, сови и орли.

Значение и използване

Освен че служи като естествен граничен маркер между общините Виница, Македонска Каменица и Делчево, язовирът Калиманци играе решаваща роля в селското стопанство на региона. Чрез своите напоителни канали той осигурява вода за обширните оризови полета и други култури в Овче поле и Кочанско поле, като гарантира стабилен доход за местните фермери. Освен напояване, язовирът също така осигурява питейна вода за близките градове и села, допринасяйки за икономическото развитие на района.

Туризъм и отдих

Нещо повече, красивите гледки към езерото Калиманци и околния пейзаж го правят популярна дестинация за туризъм и отдих. Посетителите могат да се насладят на дейности на открито като плуване, гребане, риболов и туризъм. Наблизо има и исторически забележителности, като манастирите „Свети Йоан Бигорски“ и „Света Богородица Пречиста“, които привличат духовни туристи и тези, интересуващи се от култура.

Заключение

Язовирът Калиманци е пример за човешката изобретателност и устойчивост, тъй като успешно съчетава производството на електроенергия, напояването и водоснабдяването с опазването на околната среда и насърчаването на туризма. Със своята зашеметяваща красота и разнообразни възможности за отдих, езерото Калиманци наистина заслужава своето име на „вещачко езеро“ и служи като обединяващ фактор за Изтока и Запада на Северна Македония.


Македонија – Калиманско езеро

Калиманци или Калиманско езеро — вещачко езеро в източната част на Македония, на падините на Осоговските планини, в непосредствена близост до Македонска Каменица. Езерото зафаќа повърхност от 4,23 км2 се отликва по големата брегова граница. Toa pravno se naoѓa vo opshtinite: Виница, Македонска Каменица и Делчево.

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Храм "Света Троица" - град София

Езерото настана с преграда на долината на реката Брегалница през 1969 г., а основното му наименование е наводнение на оризова площ от около 28.000 ха, но и на дел от обработваемото земище в Овче поле. За целта са изградени два канала, от които десниотът е дълг 98 км и водата носи до Овче поле, а левият е дълг 36 км и ги наводнява повърхностите в Кочанското поле.[1]

Водата от езерото се използва и за производство на електрическа енергия, а за тази цел е изградена и малка хидроелектрана с вградена мощност от 13,8 MW. Годишното производство на електрическа енергия възлиза на 26 GW/ч.

География
Езерото се намира във Истибанската Клисура, на мястото на което Каменическа река се намира в лева във Брегалница, на надморска височина от 510 м. Дължината на езерото е 14 км, а ширината му се извисява 0,3 км. So toa, езерото зафаќа повърхност от 4,23 км2. Неговата най-голяма дълбочина изнася 80 м. Калиманци се отличава от голяма брегова разграниченост, така че дължината на бреговата линия при просечен водостой се издига на 40,5 км, което е по-дълго от бреговата линия на Дойранското езеро. Во езерото има един остров (Калата) с площ от 1,5 ха и един микроостров в близост до крайбрежието на селото Тодоровци с площ от 0,2 ха. Тоа исто така има няколко заливи и полуострови. От заливите, най-големият е Каменическият залив с дължина от 3 км след град Македонска Каменица, а потокът следва Луковическият и Рибническият залив с дължина от 0,8 км. Езерото има поволнен климат, а температурата на водата в годишния период достига 20 °C.

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Едно уникално място в Турция - Памуккале - Замъкът на памука

Калата
Главна станция: Калата
Калата е остров, който се намира в западния дял на езерото, на началото на Каменическия залив, и се смята за единствения остров в Източна Македония. Островът се протега във правец североисток-югозапад. Той е дълъг около 300 м и има най-голяма ширина от 75 м. Дължината на бреговата линия на остров изнася около 550 м, а неговата повърхност е в просека 1,5 ха. От брегот е далечен около 100-150 м и до него обикновено се пристъпва със чамец. По зависимост от водостой, най-голямата височина се движи от 15-25 м. Името на острова преставува кратенка от „градот на калајот“, бидеќи во минатото на него се изцрпувале калај и злато.

Брана и капацитет
Езерото настанало со подигане на камено-насипна брана со глинено ядро ​​в 1969 година. Браната е висока 92 м и дълга 240 м, а може да акумулира вода до 127 милиона м3. Нейзината вградена мощност при изграждането е изнесла 12,5 MW. Преливът на браната е смесен от десната страна на езерския брег и е с капацитет 900 м3/сек. Браната има и преливен канал за повлекуване на вода в случай на поплава. Основно назначение на водата във езерото е наводнение на оризова повърхност от около 28.000 ха, но и на дел от обработваемото земище в Овче поле. За целта изградени са два канала, от които десниотът е дълг 98 км и водата носи до Овче поле, а левият е дълг 36 км и ги наводнява повърхностите в Кочанското поле.

Калиманско езеро от дрон

Стокови снимки на Калиманско езеро, Севрена Македония, заснети от дрон можете да закупите от тук: shutr.bz/4cuzHKY