Наричана Тикла кула. Останки от турско военно съоръжение. В началото е била стражева кула, в последствие е била за известно време пограничен пост.

Тикла кула е отбранителен пост – османска кула.