Каквото и да си говорим, страхът от взлом, кражба, нуждата от сигурност е била изключително важна от както свят светува.

Примитивните хора са се криели в пещери, криейки ценности в места, затворени със солидни врати. След пещерите, следващата стъпка е била устройствата, притежаващи заключващи механизми.

Според исторически факти още през 2000 година преди Христос хората са започнали да ползват примитивни заключващи устройства. Първите били изработвани от дърво. Тук е мястото да споменем, че въпреки дървената им основа, те били с функциите като днешните.

Сред едни от най-старите занаяти, известни на човечеството се нарежда и ключарството.

Повечето от Вас не знаят, но първото заключване на врата е било направено чрез промушване на греда в напречни скоби на вратата, имаща няколко вертикални щифта. Това е вид примитивно заключване направено от древните египтяни.

Не е ясна точно датата и произхода на секретния ключ. Ясно е, че находчив ключар открил, че може да принесе серия от препяствия по пътя на сзавъртането на ключа и по този начин да направи сигурността по-голяма.

Само верният ключ който имал  съответната форма би могъл да заобиколи препятствията. Някои историци приписват откритието на Етрусканс в северна Италия.

Традициите и обичаите на ключарството познати днес, произхождат от  древни ключарски гилдии, които са формирани през Средните векове. Гилдията е върховен орган, който урежда условията за чиракуване, правилата и изпитите за калфи и майстори. Тя урежда всичко от цените, до набора на секрет който би могъл да бъде поставен в заключващото устройство.

Сега много множество забележителни изобретатели разширяват обхвата и работоспособността на ключарите. Първото от тези, машината за дубликати на ключове е била изобретена от Хенри Гусман през 1909. Тази машина слага края на черната работа от ръчно пилене и прави точна репродукция на ключа за секунди.

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Езеро "Сълзата" - най-високото езеро в Рила планина

Подобна технология се използва и от днешните ключари.

Днес, съвременните врати се отварят по съвсем различен начин от традиционния. Няма как да не споменем понятието Smart Home, което направи така, че вратите на модерните домакинства да се отключват софтуерно, чрез натискането на бутон от телефона си, например.

В Друг случай, чрез лицево или гласово разпознаване също може да се отключи дадена врата.

Но замислете се, уважаеми читатели на Шарена Черга, че каквото и устройство за отключване и заключване да използвате, зад него седи солидна защитна система, изградена от материя, т.е. основата на ключарството я има и днес и едва ли някога ще изчезне.

Част от материалите са използвани от:

https://www.propertyscouts.co.nz

http://www.historyofkeys.com/locks-history/history-of-locksmithing/

An Ancient Profession: The History Of Locksmithing

https://en.wikipedia.org/wiki/1909_Florida_Keys_hurricane