Двойна дъга под връх Пирин

Повече за връх Пирин научете от тук:

Връх Пирин ✓ – изкачен за един ден

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Макът полезна билка, а не опиат!