Овчарченски водопад

Водопадът се намира в северното подножие на планината Рила, в близост до село Овчарци и до град Сапарева Баня. Това е най-ниско разположеният водопад в Рила – на 900 метра надморска височина. Намира се по течението на река Горица, събираща води от склоновете на върховете Крива Соспа, Каменна мандра и Кабул.

Водопад Горица… Легендата гласи следното: Живеели щастливи в селото Йовица и Горица. Горица била изключително красива. Беят харесал момата, пратил слугите си да я отвлекат.
Тя побягнала към високата планина, където Йовица пасял овцете си. Ала турците я настигнали. За да не попадне в ръцете им, Горица се хвърлила в реката от високата скала в пропастта.
От там и местните хора нарекли реката Горица.

Вижте още:

7-те неизвестни водопада на РИЛА!

ОЩЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО:  Град Петрич - един от прелестните южни градове