СПОДЕЛИ
5 Български обичая запазили се и до днес

5 Български обичая запазили се и до днес

  5 Български обичая запазили се и до днес5 Български обичая запазили се и до днес решихме да ви представим, защото са автентични, атрактивни и актуални дори днес в забързания 21 век, на фона на механизираното ни ежедневие и припряно социално общуване по интернет. Тези обичаи пазят късче българщина в себе си и ни напомнят, че най-важното е семейството, обичта и топлината на едно семейно огнище, на една мила родина и на едни баби и дядовци, чакащи ни на портата всеки ден!

  Култура, фолклор, ритуали, обичаи и вярвания се смесват в едно, за да дадат началото на едни традиции започнали далеч в миналото, но живи и днес. Вижте, кои са те и защо са толкова важни за нас, като българи.

5 Български обичая запазили се и до днес  „Полазване“ по Игнажден

  Този обичай се изпълнява точно на Игнажден. Поверието гласи, че в този ден от годината, който влезе пръв в дома ти, ще ти е „полазник“. Така, ако гостът е честит и добронамерен, то годината ще е спорна и плодородна. В миналото най-ценените първите гости по Игнажден са били заможните чорбаджии. Влизайки в дома те са извършвали ритуали за берекет и плодородие, а после домакините са ги гощавали богато. Ако се окаже така, че полазника е донесъл много добра година на домакините, то те са го канили отново на следващата година по Игнажден за пръв гост. Сега разбира се по-голямата част от обичая е забравена, но поверието за полазника важи с пълна сила и всеки българин се надява тайно по Игнажден да го полази гост, който ще му донесе късмет през идната година.

 5 Български обичая запазили се и до днес „Еньова буля“ по Еньовден

  Сред 5 Български обичая запазили се и до днес, този обичай се изпълнява в осъвременения му вариант по селищата из Тракийското равно поле и Златна Добруджа. Точно на Еньовден по селата момите се сбират и в една от момините къщи обличат малко момиче, като го забулват с було, но не бяло, а червено. На главата на момичето се поставя венец от свежи цветя и се започва ритуална обиколка из селото, която е съпроводена от специфични песнопения и пригласяния. Момите вървят из село с китки от цветя и вечерта ги поставят в менче с овес, забулено от червена престилка. На идната утрин с фолклорни песни момите вадят китките си, като наричат момците, които ще са им бъдещи съпрузи. Интересен обичай, който по един своеобразен начин визира началото на семейството и продължението на рода.

 5 Български обичая запазили се и до днес „Пеперуда“ за дъжд по Петровските суши

  Обичаят Пеперуда е специфичен сред 5 Български обичая запазили се и до днес . Той няма точна дата, но пък винаги се изпълнява в месеца на засушаването по Петровден. За самият обреден ритуал се обличат група момичета на възраст до 13 години в бели дълги ризи и от тях се избира едно момиче, което ще танцува босо в центъра на пеперудата. Така с песни за дъжд се обикаля селото и момичетата се даруват от стопаните с брашно, боб, мас и други неща. След обиколката момичетата отиват на реката и пускат в нея зелените клонки и цветя за украса на косите и дрехите си. Разпръсват се и вечерта се събират на една обща трапеза с гозба приготвена от по-възрастна жена. Интересно зрелище е този обичай и носи в себе си нещо от езическото ни минало.

  Пернишка „Сурва“

  Този ергенски обичай се прави традиционно януари месец в Пернишко. Събраната маса ергени окичени с кукерски маски и масивни звънци са уникална гледка, когато пристъпят с характерните за обичая стъпки. Целта на Сурва е да се прогонят злите сили и духове от селото, за да се запазят хората. Цялото село се обикаля къща по къща от кукерското шествие и най-интересния момент е разиграването на традиционната българска сватба и играта на български хора на мегдана. Уникално е усещането и всеки българин би трябвало да го изпита. Сред 5 Български обичая запазили се и до днес, този е най-масовия.

  „Прошка“ по Сирни Заговезни

  Един изключително семеен и традиционен обичай сред 5 Български обичая запазили се и до днес. На деня на Сирната неделя по-младите в семейството искат прошка от по-възрастните, като им целуват ръка. Младоженците традиционно посещават родителите си или кумовете, за да им целуната ръка и да им поискат прошка. Трапезата за обичая традиционно включва бяла халва, яйца и мляко, риба и точена баница. Интересно е така нареченото „ламкане“ на парче халва, което за най-малките е най-забавната част от традицията.

  5 Български обичая запазили се и до днес са уникални и от нас зависи да се запазят още години наред, за да си спомняме за важните неща в живота и да не губим корените си.